Forrige:

Næste:

Navn:

Tryghedscirklen (COS-P )

Undertitel:

Relationsbaseret træning til forældre, plejeforældre og andre omsorgsgivere.

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y8/y8b1.jpg

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y8/y8b2.jpg

Info:

Specialpædagogisk Centrum tilbyder individuelle forløb og gruppe forløb til forældre. Forløbet er et relationsbaseret forældretrænings program, der har fokus på at støtte forældre i at skabe trygge udviklingsrammer for deres barn/børn.

Forløbet er også egnet til forældre med børn og unge med særlige vanskeligheder såsom ADHD, autisme, angst og andre personlighedsforstyrrelser. Disse børn har grundlæggende samme behov for tryg tilknytning, men en anderledes tilknytningsadfærd og ofte anderledes reaktionsmønstre.

Formålet med forløbet er at styrke forældrenes evne til at aflæse, forstå og imødekomme barnets behov, samt arbejde med egne følelsesmæssige forhindringer i at møde barnet i dets behov. Gennem forløbet møder forældrene deres egen sårbarhed i forhold til barnets følelser og adfærd, og bliver mere bevidste om deres måde at forvalte forældrerollen på.

Nogle forældre udtaler ”at det er svært at give noget, man ikke selv har fået”. Derfor kan det være en stor udfordring at møde følelser hos barnet, som gør dem urolige og måske vrede. De kommer derved til at reflektere over egen barndom, og deres relation og tilknytning til egne forældre.

I takt med at forløbet skrider frem, oplever forældrene det som en forløsning, når de bliver bedre i stand til at støtte deres barn, når det ”udforsker verden” og når det har brug for deres ”trygge havn”. Derved udvikles forældre-barn relationen, tilknytningen forbedres og forældrene får en oplevelse af at være ”gode nok forældre”.

Forløbet strækker sig over otte undervisningsgange med en varighed på to timer pr. gang.

Se også knapper: