Forrige:

Næste:

Navn:

Supervision til plejeforældre

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y4/y4b1.jpg

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y4/y4b2.jpg

Info:

Formålet med individuel supervision er at skabe et fagligt rum, hvor plejeforældrene gennem øget bevidsthed forholder sig til problemer og dilemmaer i hverdagen, til relationer i familien (herunder egne børn), samt til egen praksis. Supervisionen henvender sig til plejeforældre med plejebørn, der har sociale, følelsesmæssige og børnepsykiatriske vanskeligheder.

Supervision er nødvendig når man, som plejeforældre, indgår i en relation/samspil med et anbragt barn, der har særlige udfordringer. Dette kan give en større indsigt i barnets vanskeligheder, og øge forståelsen for de behov der ligger bag barnets adfærd.

Mange plejebørn kan have identitetsproblemer, og deres sociale- og følelsesmæssige udvikling er ofte forstyrret. Det kan derfor være en stor udfordring at arbejde med et plejebarn og dets biologiske forældre f.eks. i forbindelse med samvær.

At modtage supervision kan betyde flere nuancerede handlemuligheder i forhold til problemstillinger og dilemmaer i hverdagen, hvilket er med til at bevare den positive og støttende tilgang til barnet, samt modvirke stress og udbrændthed hos plejefamilier.

Supervisionen foregår primært i vores lokaler men kan også tilbydes i hjemmet. Supervisionen tilbydes mandag til torsdag. Står en plejefamilie i en meget kompleks og problemfyldt situation, kan vi rykke ud med få dages varsel efter særlig aftale.

Se også knapper:

Knap1:

/Støttet-og-overvåget-samvær
Støttet og overvåget samvær

Knap2:

/Tryghedscirklen
Tryghedscirklen (COS-P )

Knap3:

/Kontaktperson-for-unge
Kontaktperson for unge

Knap4:

/Samtaleforløb-til-børn-og-unge
Samtaleforløb til børn og unge