Forrige:

Næste:

Navn:

Specialpædagogisk vejledning i hjemmet

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y1/y1b1.jpg

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y1/y1b2.jpg

Info:

Formålet med den specialpædagogiske vejledning er at støtte og kvalificere forældrene i en forståelse af barnets/den unges sociale, følelsesmæssige og/eller børnepsykiatriske vanskeligheder, samt i at lære nye metoder i forhold til at aflæse, forstå og imødekomme deres barns almene og særlige behov.

Specialpædagogisk vejledning tilpasses behovet i den enkelte familie og henvender sig til forældre med børn og unge med særlige behov, ex. autisme, Aspergers syndrom, ADHD, ADD, OCD, angst og spiseforstyrrelser.

Gennem råd og vejledning støttes forældrene i at guide og socialisere barnet hen mod nærmeste udviklingszone og til størst mulig selvhjulpenhed, selvforståelse og selvværd. Vi lærer forældrene specialpædagogiske metoder så som visuel støtte, social træning, kognitiv adfærdstræning og struktur. Vi arbejder ligeledes med stress- og konflikthåndtering, hvor der arbejdes med mere nuancerede handlemuligheder, der kan være med til at understøtte en positiv udvikling i familien.

Specialpædagogisk vejledning foregår primært i hjemmet, men der er også mulighed for at bruge vores lokaler. Vi tilbyder hjemmebesøg mandag til torsdag. Efter særlig aftale tilbydes besøg i aftentimerne.

Se også knapper:

Knap1:

/Familiebehandling
Familiebehandling i hjemmet

Knap2:

/Tryghedscirklen
Tryghedscirklen (COS-P )

Knap3:

/Kontaktperson-for-unge
Kontaktperson for unge

Knap4:

/Samtaleforløb-til-børn-og-unge
Samtaleforløb til børn og unge