Om os

 

Specialpædagogisk Centrum er en virksomhed med 3 ansatte, der alle er uddannede indenfor det pædagogiske og/ eller socialfaglige område.

Vi tror på, at alle forældre gerne vil give deres børn kærlighed og tryghed. Vi ved også at mange forældre møder tidspunkter, hvor deres forældrerolle bliver udfordret. Derfor tilbyder vi særligt tilrettelagt familiebehandling, der tilgodeser alle barnets nære relationer; forældre, søskende og andre pårørende. Vi tager udgangspunkt i forældrenes ressourcer og barrierer i forhold til at aflæse, forstå og imødekomme barnets behov. Vores forløb planlægges altid i samarbejde med familien og sagsbehandler.

Vi arbejder med tilknytning og relationer med udgangspunkt i Circle of Security konceptet. Derfor er alle ansatte certificeret i Circle of Security - parrenting (COS-P), på dansk Tryghedscirklen. Alle ansatte er ligeledes specialiseret indenfor forskellige områder, både det almenpædagogiske og det specialpædagogiske. Faglig sparring og udvikling vægtes højt i dagligdagen. Alle ansatte modtager supervision og deltager løbende i relevante efteruddannelser.