Forrige:

Næste:

Navn:

Kontaktperson for unge

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y3/y3b1.jpg

Billede:

/portals/0/Images/ydelser/y3/y3b2.jpg

Info:

Formålet med kontaktfunktionen er at støtte den unge til selvstændig udvikling i overgangen til voksenlivet, via samtaler og praktisk støtte. Kontaktfunktionen henvender sig til børn og unge med sociale, følelsesmæssige og/ eller børnepsykiatriske vanskeligheder. Kontaktpersonen vil fungere som den råde tråd for barnet/ den unge, en koordinator, der hjælper med at skabe sammenhæng i de forskellige arenaer dette værende sig både i hjemmet, skolen, psykiatrien osv.

Der arbejdes med udviklingen af sociale relationer, fritidsaktiviteter, skolegang, uddannelse, arbejde, økonomi, boligforhold m.m. Der vil blive arbejdet respektfuldt på at udvikle eksisterende og potentielle kompetencer, således at barnet/den unge i samarbejdet med kontaktpersonen får støtte til at definere, forstå og overskue egen situation, og få tydeliggjort sine ønsker og håb for fremtiden, og derved tage ansvar for egen tilværelse.

Kontaktpersonen vil arbejde med barnets /den unges totale livssituation, herunder nærmeste udviklingszone og støtte til udvikling af færdigheder såsom sociale og kommunikative kompetencer. Støtten vil tilpasses i overensstemmelse med behovet for omsorg, hjælp og støtte samt udfordringer, og være tilpasset den enkeltes ressourcer og barrierer.

Kontaktfunktionen foregår dels i hjemmet og dels i barnets/ den unges nærmiljø. Der er ligeledes mulighed for at benytte vores lokaler. Vi tilbyder primært kontaktfunktionen fra mandag til torsdag. Efter særlig aftale tilbydes kontaktfunktionen i aftentimer og weekend.

Se også knapper:

Knap1:

/Samtaleforløb-til-børn-og-unge
Samtaleforløb til børn og unge

Knap2:

/Familiebehandling
Familiebehandling i hjemmet

Knap3:

/Specialpædagogisk-vejledning-i-hjemmet
Specialpædagogisk vejledning i hjemmet